Đọc Truyện Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma - Truyen2U.Net

Tâm linh

Hoàn thành

21-07-2018

Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma

1,814 lượt thích / 125,548 lượt đọc
TruyenMaCoThat.Net- nguyenngocngan
Truyện xảy ra trong 1 dòng họ ở tỉnh Vĩnh Long. "Nó" đã ám cả gia đình họ từ đời này sang đời khác...
Có thể bạn thích?