Đọc Truyện [Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư- Tổng Hợp Đồng Nhân Văn ABO. - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

28-08-2021

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư- Tổng Hợp Đồng Nhân Văn ABO.

2,140 lượt thích / 45,173 lượt đọc
Tác giả: Nhiều nguồn.

Cp: Vong Tiện. Lam Vong Cơ- Ngụy Vô Tiện

Từ bộ truyện gốc Ma Đạo Tổ Sư

Cảnh báo: --------> OOC<---------

Kho hàng mới của Vong Tiện, một số là dịch từ nhiều tác giả, số còn lại là do tôi viết.

Bản dịch sẽ không chính xác hoàn toàn, nếu không phù hợp mong các bạn có thể né qua. Cảm ơn.
-----
☆ fanart by @hisuriken on Twitter
☆ https://twitter.com/hisuriken/status/11250754037
Có thể bạn thích?