Đọc Truyện DraHar | Mẩu giấy ố - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

22-07-2024

DraHar | Mẩu giấy ố

607 lượt thích / 4,064 lượt đọc
" Vào những ngày ấu thơ, tôi vẫn thường thấy cha ngồi lặng lẽ bên bệ cửa sổ, trên tay là những mẫu giấy đã ngã màu vàng úa"

Author: Jadeitte

Pairing: Draco and Harry

Bookcover : Jadeitte

-----
Do not take out
Có thể bạn thích?