Đọc Truyện Dự án mới của M1-B2-06A - Truyen2U.Net

Hư cấu

Đang cập nhật

14-04-2024

Dự án mới của M1-B2-06A

1 lượt thích / 18 lượt đọc
***DỰ ÁN 2-P.3-F***

**Pass over the Past. to Face the Future and Fears**

*Bảng tóm tắt*

Mục đích :
- Đào tạo ra một đội khám phá gồm 13 thành viên, tên mới sẽ là [[Đội khai thác 06A-001]] với sức mạnh tinh thần cao hoặc năng lực chống chịu cao để có thể tham gia các hầm ngục dạng Mind Torture, Deepest Fears và các hầm ngục liên quan đến dạng tra tấn tinh thần, nỗi sợ,...có năng lực phản ứng cao, sức mạnh phù hợp để có thể đối đầu với những thực thể mang tỉ lệ tự vong <78,2%

Yêu cầu chọn lọc :
1. Sỡ hữu một nỗi sợ và chấn thương tâm lí. (điều kiện bắt buộc)
2. Khả năng sống sót trong môi trường hầm ngục.
3. Chấp nhận hợp tác với các yêu cầu của lãnh đạo.
4. Phải trải qua thành công cuộc huấn luyện Mind Train-001 (điều kiện bắt buộc)
5. Kiểm tra sức khoẻ vật lí tốt (ít nhất là B-)
6. Sỡ hữu các kiến thức cơ bản (ít nhất phải biết đọc, tính toán)
7. Không thân thiết với gia đình hoặc mồ côi, bỏ rơi,...
8. Mắc một căn bệnh liên quan đến tâm thần (điều kiện không bắt buộc)
9. ...< *Nhấn để xem thêm*

Huấn luyện :
1. Cuộc huấn luyện [[Mind Train-001]]
2. Cuộc huấn luyện [[Team Work-001]]
3. Cuộc huấn luyện [[Battle-001]]
4. Cuộc huấn luyện [[Explorer-001]]
5. Cuộc huấn luyện [[Mind Torture-023-A1]]
6. Cuộc huấn luyện [[Deppest Fears-041-A1]]
7. ...< *Nhấn để xem thêm*

Hỗ trợ :
1. Bộ dụng cụ liên lạc và theo dõi.
2. Thẻ truy cập thông tin huấn luyện cấp D.
3. Nơi ở [[Khu K]]
- *Ghi chú : chúng tôi sẽ cung cấp vật tư cần thiết dựa theo thời gian và yêu cầu bởi suy đoán về dự án này rất rối loạn và khó đưa ra kết quả hay dự đoán*

Quá trình :
-...|
Có thể bạn thích?