Đọc Truyện Duyên Phận : Một Lần Lịch Kiếp - Truyen2U.Net

Hài hước

Đang cập nhật

14-02-2022

Duyên Phận : Một Lần Lịch Kiếp

5 lượt thích / 509 lượt đọc
- Nàng thơm quá
- Biến
- Nàng có thể mặt dày để ta ở ngoài hồ sen với lũ đom đóm dở hơi kia một đêm cơ chứ
- Vậy thì có làm sao?
- Ta là phu quân của nàng mà?
- Ta chưa hề xuất giá
- Một kiếp làm chồng thì suốt kiếp làm chồng
Một đạo hồng quang bắn ra, nam tử liền cháy đen như một con quạ.
Có thể bạn thích?