Đọc Truyện EABO | Vkook • Possession - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

27-02-2024

EABO | Vkook • Possession

34,725 lượt thích / 565,058 lượt đọc
Jungkook làm Taehyung đau nhiều lắm, rất đau. Giá mà những giày xéo đó tổn thương lên xác thịt hắn thay vì trái tim đã be bét này...

on going
27/7/2022 - ?
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?