Đọc Truyện EABO | Vkook • Possession - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

16-07-2024

EABO | Vkook • Possession

39,650 lượt thích / 669,849 lượt đọc
Jungkook làm Taehyung đau nhiều lắm, rất đau. Giá mà những giày xéo đó tổn thương lên xác thịt hắn thay vì trái tim đã be bét này...

on going
27/7/2022 - ?
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?