Đọc Truyện EM LÀ CỦA CHÚNG TÔI { Đam Mỹ } - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

01-01-2019

EM LÀ CỦA CHÚNG TÔI { Đam Mỹ }

6,826 lượt thích / 170,193 lượt đọc
"Em là của chúng tôi"

Giới thiệu nhân vật:
_Cậu: Bạch Tử Hy

_anh :Phong Âu Dương

_Hắn:Phong Hàn Dương

_Y : Bạch Tử Hàn

Thể loại: Nhất thụ đa công, cao H không dày, NP, Mafia , ngược , HE , SM , cường công cường thụ

Đọc truyện vui vẻ..nếu có sai sót gì xin mọi người để lại cment sửa đổi. Mình sẽ rút kinh nghiệm.

LƯU Ý : KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ !!!
Có thể bạn thích?