Đọc Truyện [ END - BHTT - Xuyên ] Xuyên về làm sủng quân - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Hoàn thành

28-06-2018

[ END - BHTT - Xuyên ] Xuyên về làm sủng quân

9,979 lượt thích / 208,463 lượt đọc
Viết theo một thể loại hoàn toàn khác 1 chút

Nữ xuyên về đúng ngay tiền kiếp của mình

Đã lập gia thất 1 thế 3 thiếp, vị thê tử chính thất cùng thiếp nhân cuối cùng lại đang mang thai, 2 nam tử 1 nữ nhi

Tất cả làm sao đối mặt với sự thật này ...
Có thể bạn thích?