Đọc Truyện Eraseverse: The Blue Wind - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

16-02-2024

Eraseverse: The Blue Wind

14 lượt thích / 1,107 lượt đọc
Một thực thể tới từ đa vũ trụ khác đang âm mưu xóa sổ và hấp thụ vô số các vũ trụ khác nhằm phục hồi sức mạnh của bản thân trước khi có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Câu truyện sẽ cho thấy được lần tăng tiến bản thân hắn trên các nấc thang sức mạnh và Mares cùng những người bạn sẽ làm gì để ngăn chặn hắn khi sức mạnh của hắn ngày càng tăng theo cấp số mũ ? Câu truyện vẫn sẽ tiếp tục, chào mừng đến với Cơn Gió Xanh.
Có thể bạn thích?