Đọc Truyện Facts - Truyen2U.Net

Ngẫu nhiên

Đang cập nhật

30-07-2019

Facts

15 lượt thích / 121 lượt đọc
Tình trạng là con Vũ có rất nhiều ý tưởng nhưng mà lại không có thời gian viết truyện. Thế là nó lại nảy ra fic này, chỉ để nó nhớ hết các ý tưởng cần viết.
Có thể bạn thích?