Đọc Truyện Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬU - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

30-05-2024

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬU

1,125 lượt thích / 34,112 lượt đọc
Fanfic Khôn Ninh / Ninh an như mộng
CP: Tạ Nguy x Khương Tuyết Ninh
Tag: Ngôn, ngược nhẹ, quyền mưu, cường thủ hào đoạt, giam cầm chiếm hữu, H nhẹ, HE, short fanfic.

*LƯU Ý: Nhân vật có thể có chút thay đổi, không thể chấp nhận xin sớm quay đầu.

Khai bút: 7/6/2023
Tác giả: Wordpress@butchi27 (me)
Đọc nhanh nhất tại: https://butchi27.wordpress.com/long-son-giam-hoang-hau/

Văn án: Quân của Tạ Nguy vây kín Khôn Ninh cung, kiếp này Khương Tuyết Ninh biết mình chạy không thoát. Nhưng người đến không phải là Yến Lâm, mà lại là một ma quỷ mang bộ mặt thánh nhân. Giam nàng lại trong chiếc lồng, để nàng không thể chạy thoát. Vì cớ gì nàng lại không nhớ, vì cớ gì nàng luôn trốn chạy, chạy đến nơi hoàng cung nuốt xương người? Nàng đã muốn chạy, vậy đừng trách hắn đuổi theo nàng đến chân trời góc bể. Nàng đã yêu thích hoàng quyền, vậy hắn sẽ cướp quyền lực này từ trên tay nàng.
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?