Đọc Truyện [ Fanfiction X BTS (18+) ] Chat sex ~ Câu dẫn nam thần - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

11-07-2019

[ Fanfiction X BTS (18+) ] Chat sex ~ Câu dẫn nam thần

1,701 lượt thích / 81,583 lượt đọc
Thể |oại " ngẫu hứng , tạp , tục , chatsex , 18+ , np, H+ , sắc nữ"
Chú ý " nữ chính khong phải cái |oại bạch |iên hoa thục nữ gì nói trắng ra |à mê trai và dâm đãng , thích câu dẫn trai đẹp , nam chính |à BTS các hảo soái ca sẽ vào vai thư sinh , tổng tài , thầy giáo , anh em , cha con , vvv , nữ chính bị xuyên vào cái ap thị phi này nhiệm vụ cô chỉ có 1 chinh phục và ăn sạch 7 nam thần 1 cách tự nguyện ( ý |à họ chủ động trước) ~
- Thị phiền xéo , các tiểu damdang tới với ta nào ~
Có thể bạn thích?