Đọc Truyện |FreenBecky| Sarocha Phu Nhân!  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

20-05-2024

|FreenBecky| Sarocha Phu Nhân!

690 lượt thích / 10,591 lượt đọc
Tên gốc: Kim Phu Nhân
Tác giả: socchann_

Tỏ tình thất bại, quyết định đi du học bảy năm. Sau khi trở về nộp đơn vào công ty của người đã từ chối mình khi đó, phát hiện người đó đã trở nên bá đạo hơn, vô sỉ hơn, lại còn cố ý tiếp cận mình. Vừa mới tỏ tình thành công thì đã bắt mình về nhà, tốc độ đám cưới còn nhanh hơn khi nói hai chữ "đồng ý".

Freen Sarocha × Becky Amstrong
Lalisa × Park Chaeyoung
Có thể bạn thích?