Đọc Truyện [GeminiFourth] Anh Người Yêu - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

15-05-2024

[GeminiFourth] Anh Người Yêu

1,229 lượt thích / 15,482 lượt đọc
🍒khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức ┐⁠(⁠ ̄-- ̄⁠)⁠┌ bạn không khó chịu, ngược lại bạn lại ngày càng yêu em ấy hơn....

Anh Gemini mười hai và Em Fourth lớp mười

-----------------------------
⏩ Đây là truyện chuyển ver, truyện gốc thuộc về quyền sở hữu của @dygithwaq

⏩ Chuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả

https://www.wattpad.com/story/190059082?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp
Có thể bạn thích?