Đọc Truyện [ GeminiFourth ] Điếu Thuốc Tàn - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

22-06-2024

[ GeminiFourth ] Điếu Thuốc Tàn

852 lượt thích / 5,926 lượt đọc
" Đừng ra vẻ như mày là một kẻ đứng đầu. "

" Mày cũng giống như một điếu thuốc tàn thôi. "

" Một là bỏ thuốc hai là bỏ tao, mày chỉ được chọn một trong hai. "

Fic về GeminiFourth và các nhân vật phụ khác.

27/5/2024
Có thể bạn thích?