Đọc Truyện GeminiFourth | Sa Ngã - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

10-06-2024

GeminiFourth | Sa Ngã

7,717 lượt thích / 123,176 lượt đọc
"Thiên thần không có dục vọng, vậy thì để tôi dạy em nhé, bé cưng."

⚠️Warning : có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

❌DON'T TAKE OUT.

@nong_yf

#3 fanfiction 05.06.2024
Có thể bạn thích?