Đọc Truyện [ Giác Chủy ] [ All Chủy ] {Song Tính} Ca , ta không phải y phục 🔞(end) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

09-12-2023

[ Giác Chủy ] [ All Chủy ] {Song Tính} Ca , ta không phải y phục 🔞(end)

880 lượt thích / 13,916 lượt đọc
Kể từ khi Lãng đệ mất đi Cung Thượng Giác liền nhặt được Cung Viễn Chủy làm đệ đệ , ngoài mặt hắn sủng ái y nhưng sâu thẩm trong thâm tâm hình bóng của Lãng đệ vẫn in mãi .

" ca , đệ không phải y phục "

" Viễn Chủy , đêm đã khuya , đệ nên về nghỉ ngơi rồi "

......

Ngoài ra Cung Viễn Chủy vẫn luôn cất giấu Cung Thượng Giác một bí mật thật kinh hãi....
Có thể bạn thích?