Đọc Truyện (Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

25-08-2023

(Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT

744 lượt thích / 17,229 lượt đọc
cp BounPrem
thanh xuân vườn trường, đồng niên, có H, ngọt, HE
công chiếm hữu × thụ hiền lành

lần đầu tiên gặp em anh cảm thấy em rất chướng mắt, những lần sau gặp em anh đều muốn bắt nạt, những lần sau đó gặp em anh đều muốn cưng chiều em hết lòngLƯU Ý
- các tình tiết đều là hư cấu, không gán ghép lên người thật
Có thể bạn thích?