Đọc Truyện (Hoàn)Người hầu |Biblebuild - Bách Bác x Kiến Thành| - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

04-08-2023

(Hoàn)Người hầu |Biblebuild - Bách Bác x Kiến Thành|

5,092 lượt thích / 48,409 lượt đọc
"cậu chủ, cậu không nói giỡn chứ"
"tao không giỡn, tao nghiêm túc thích mày được chưa"Tên hán việt
Bible Wichapas Sumettikul: Bách bác
Build Jakapan Puttha: Kim Kiến Thành
Có thể bạn thích?