Đọc Truyện Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

06-01-2023

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớ

12,041 lượt thích / 73,606 lượt đọc
Nghe đâu đại thiếu gia nhà Tổng đốc đến tuổi cập kê vẫn không chịu lấy vợ.

Tiểu thư đài các liễu ngọc con nhà quyền thế thiếu gia đều không chịu một ai. Tổng đốc với phu nhân lo lắm nhưng khuyên mãi cậu vẫn chẳng chịu nghe, hai người chỉ biết thở dài.

Thầy mẹ không nghe ấy vậy mà lại nghe lời răm rắp thằng Kỳ bán bánh đúc đầu chợ! Thế là vợ chồng Tổng đốc mua luôn Kỳ và gánh bánh đúc về cho thiếu gia chơi.

Thể loại: fanfiction
Couple: hopega
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?