Đọc Truyện HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

20-10-2022

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]

57,166 lượt thích / 678,670 lượt đọc
Tên fic: Hp Chi Hình Bóng
Tác giả: Cô Cô Miêu Miêu Miêu
Editor: Cung Nguyệt Ngư

Thể loại: Đồng nhân HP, trọng sinh, 1x1, hài, HE.
Cp chính: Snarry

Bản gốc: Hoàn Thành (226 chương+1PN)
Bản edit: chưa biết ngày về....
Bắt đầu: từ ngày 10/12/2018__

(Vì lý do mình không có Beta nên có lỗi chính tả hay sai sót thì mấy bồ thông cảm ∩__∩)

(Làm ơn đừng đem công sức của tui đi mà không xin phép ˋ︿ˊ)

Văn án mang tính chất lừa gạt

Harry: Giáo sư ngươi chết rồi?
Snape: ...
Harry: Giáo sư ngươi làm thế nào lại chết?
Snape: ...
Harry: Giáo sư người không nên chết a!
Snape: ...
Harry: Này giáo sư tuy ta luyến tiếc ngươi nhưng ta không có ý định cùng ngươi bắt đầu lại một lần nữa a!
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?