Đọc Truyện [Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không Muộn - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

26-08-2023

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không Muộn

2,520 lượt thích / 33,747 lượt đọc
Họ đến với nhau từ rất sớm nhưng tình cảm là thứ không hề tồn tại giữa họ.

Bão giông kéo đến, họ dựa vào ai? chỉ có người bên cạnh...

Họ nhận ra việc yêu đối phương cũng không có gì là không tốt

2019
Có thể bạn thích?