Đọc Truyện Jensoo | Kim Phu Nhân - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

08-02-2022

Jensoo | Kim Phu Nhân

47,139 lượt thích / 801,025 lượt đọc
Tỏ tình thất bại, quyết định đi du học bảy năm. Sau khi trở về nộp đơn vào công ty của người đã từ chối mình khi đó, phát hiện người đó đã trở nên bá đạo hơn, vô sĩ hơn, lại còn cố ý tiếp cận mình. Vừa mới tỏ tình thành công thì đã bắt mình về nhà, tốc độ đám cưới còn nhanh hơn khi nói hai chữ "đồng ý".

focus on Jensoo
Có thể bạn thích?