Đọc Truyện jensoo | s o f t e s t - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

26-01-2023

jensoo | s o f t e s t

1,085 lượt thích / 21,935 lượt đọc
Trong suốt cuộc đời, Jisoo đã đấu tranh để chấp nhận bản thân mình.

Warning: Những câu chuyện trong fic hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT. Nhân vật là HƯ CẤU.

© skywarrior108 (original)
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?