Đọc Truyện (JENSOO feat.LICHAENG) TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ CHỊ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

14-02-2024

(JENSOO feat.LICHAENG) TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ CHỊ

2,270 lượt thích / 30,479 lượt đọc
Jennie đã từng yêu ai chưa nhỉ?

Người đó là ai?


"Jisoo thật sự chưa từng lừa tôi, mà tôi thì đã quen với việc tin tưởng chị ấy. Mãi sau này tôi mới biết, khi Jisoo thật sự muốn lừa người khác, thì thật sự không có một chút kẻ hở."
Có thể bạn thích?