Đọc Truyện (JoongDunk)(Fanfic) ROOMMATE - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

29-04-2024

(JoongDunk)(Fanfic) ROOMMATE

3,560 lượt thích / 38,754 lượt đọc
Nếu một mai không ta còn nhau nữa, bạn sẽ chọn nhớ những gì về anh?
Một chàng khờ có tim yêu rực lửa, hơn thế nữa, hay chỉ là mảng ký ức mong manh?


__Tiệm của Sa__

Couple chính: JoongDunk
Couple phụ: PondPhuwin, GeminiFourth

Bắt đầu: 01/10/2023
Kết thúc: 13/10/2023
Có thể bạn thích?