Đọc Truyện |Jungkook| Em biết rồi - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

09-03-2023

|Jungkook| Em biết rồi

11,562 lượt thích / 178,109 lượt đọc
Jungkook x Ami | Longfic

Summary:
"Tôi sẽ nói chuyện với cô sau"
....
"Em biết rồi"

⚠ Cảnh báo: Có ship couples
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?