Đọc Truyện Không ngừng thích anh | GemFourth - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

03-09-2023

Không ngừng thích anh | GemFourth

2,035 lượt thích / 25,682 lượt đọc
"Tháng năm đó cùng nhau trưởng thành, nhưng có lẽ cũng có gì đó lặng lẽ nảy mầm. Đến khi nhận ra thì không ai thay thế được Gemini rồi."
Có thể bạn thích?