Đọc Truyện Kiếm Vô Tình Người Có Vô Tình ? - Truyen2U.Net

Hành động

Hoàn thành

11-07-2024

Kiếm Vô Tình Người Có Vô Tình ?

55 lượt thích / 340 lượt đọc
#ninhnguyenduc/ Lập Chính Đức ngước mắt nhìn lên, bầu trời xanh như ngọc mà kêu lên:
_ Không! Nghĩa phụ. Lập Chinh Đức không làm được. Lập Chính Đức không làm được. Bên tình bên hiếu, Lập Chính Đức sao có thể, vẹn cả đôi đường?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem truyện sẽ rõ.
Có thể bạn thích?