Đọc Truyện knowmin ┊ ┊ ⋆˚ block. - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

18-06-2024

knowmin ┊ ┊ ⋆˚ block.

238 lượt thích / 1,826 lượt đọc
-'๑'- lần đầu tiên trong cuộc đời, lee minho mới biết cảm giác bị cho ăn block là như thế nào.

.  . • ☆ . ° .˚ ༘ ೀ⋆。˚ ٠✮ ⋆ ˚。𖦹

⋆· * lowercase ; textfic ; teencode ; bad words ; swearing ; toxic relationship ; ooc.

⋆·* written by jo.

⋆·* my baby, PLEASE DO NOT TAKE AWAY WITHOUT MY PERMISSION !!!

⋆· * start: 20/03/2024.

⋆·* end: !/!/2024.
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?