Đọc Truyện KookV | Người Yêu  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

19-06-2023

KookV | Người Yêu

2,769 lượt thích / 144,082 lượt đọc
Cảnh báo:
Fic sử dụng từ ngữ thô tục, miêu tả chi tiết cảnh quan hệ nam x nam, NC-21 (chỉ dành cho người từ 21 tuổi).

Pairing: Jeon Jungkook x Kim Taehyung
Tags: Smut, fluff, HE, anal sex, oral sex, dirty talk, bad language, OOC...


"Sẽ không dễ chút nào. Sẽ thật sự khó khăn. Chúng ta sẽ phải cố gắng từng ngày nhưng anh muốn được làm điều đó vì anh muốn em. Anh muốn em trọn vẹn, mãi mãi, anh và em, mỗi ngày."
Có thể bạn thích?