Đọc Truyện [Longfic|ShinAi] Vượt sông - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

12-12-2023

[Longfic|ShinAi] Vượt sông

6,146 lượt thích / 40,503 lượt đọc
Tên: Vượt sông
Author: Hedging
Commission by: Kúm Orie
Translator: Arrebol; & Editor: Linie
CP: ShinAi (Kudo Shinichi x Haibara Ai)
Số chương: 15
Tình trạng: Hoàn thành.
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?