Đọc Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Nhật Nguyệt. - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

21-06-2022

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Nhật Nguyệt.

2,883 lượt thích / 51,664 lượt đọc
Kiếp trước, bị người cậu gọi là đồng bạn phản bội cuối cùng chết trong móng vuốt của tang thi.
Sau khi chết còn bị giam giữ dưới dạng linh hồn, mọi thứ chỉ kết thúc cho tới trận tang thi triều.
Sống lại cậu quyết tâm thay đổi vận mệnh, tìm lại người thân, trở nên thật mạnh để bảo vệ họ.
Nhưng tên muộn tao cứ đi qua đi lại trước mặt mình là ai vậy?!
Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, dị năng, công sủng thụ, lãnh đạm vô tâm thoát tuyến thụ x băng sơn muộn tao trung khuyển công, 1x1, HE
CP: Lâm Duệ x Lưu Thiên Uy
Có thể bạn thích?