Đọc Truyện Mặt Trời cùng Mật Ngọt - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

21-01-2024

Mặt Trời cùng Mật Ngọt

28 lượt thích / 266 lượt đọc
Đây là một bộ truyện thanh xuân vườn trường Việt Nam, nhẹ nhàng, tình cảm và cũng là lần đầu tiên tui viết thể loại này nên có gì sai sót mong mọi người góp ý để truyện được hoàn chỉnh hơn nha

Cp chính: Đỗ Gia Minh Quân × Đào Ngọc Vân Anh

( ngoài ra truyện sẽ có nhiều tuyến tình cảm dành cho cp phụ nha )
Có thể bạn thích?