Đọc Truyện [ Mau Xuyên ] Công Lược Mỹ Nam - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

28-09-2023

[ Mau Xuyên ] Công Lược Mỹ Nam

1,429 lượt thích / 38,817 lượt đọc
攻略美男

Tác giả:
Bảo Bảo không ngoan
不乖宝宝

Giới thiệu:

"Nhân sinh khổ ải muốn thay đổi thì nên như thế nào làm? "

" Xuyên việt đi "

" Muốn phiêu mỹ nam như thế nào thành? "

" Xuyên việt đi "

" Muốn bạch muốn phú muốn mỹ..... "

" Xuyên việt đi "

" Muốn.... "

" Xuyên việt đi "

"...."

Tìm tòi mấu chốt:

Nhân vật chính :
Giang Điềm Điềm

Phối hợp diễn: các loại hình nam chủ, nữ chủ, nam xứng, nữ xứng, hệ thống quân đại nhân, người qua đường,...

Các loại hình chuyện xưa:

Góa phụ bám áo hòa thượng.
Đuổi theo tôn thượng sư phụ.
Cửu vỹ yêu hồ truy lãnh tình đạo sĩ vì phu.
Boss, cầu bao dưỡng.
. . .
( còn bổ sung )
Có thể bạn thích?