Đọc Truyện MEANIE | Điều ước thứ 29 (Hoàn) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

03-02-2024

MEANIE | Điều ước thứ 29 (Hoàn)

3,075 lượt thích / 47,456 lượt đọc
Author: Binie
Pairings: MEANIE
Category: Fluff, Angst, HE
Word count: 29K+
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

"Đời em sợ nhất là anh nói không cần em lo."
"Nếu em chưa có người yêu thì...anh theo đuổi em được không?"
"Em yêu anh, và em biết anh vẫn yêu em. Vậy là đủ rồi."
"Anh muốn là người cầu hôn em trước. Em đồng ý chứ?

Special thanks to JUST Joshua & Jeonghan Subteam
Có thể bạn thích?