Đọc Truyện Một Nhà Mấy Chục Người | ATSH / Textfic | - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

24-07-2024

Một Nhà Mấy Chục Người | ATSH / Textfic |

11,737 lượt thích / 102,061 lượt đọc
Có cái nhà xanh biếc nằm biền biệt ở miền biển.

⚠: tình tiết và câu chuyện không có thật, nhân vật thật nhưng mọi thứ trong fic đều ảo, BL, ship couple thật nên đọc hoan hỉ thôi ạ, tục, hài hay không hỏng chắc, OOC,...
Có thể bạn thích?