Đọc Truyện My Dream Worlds - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

21-07-2024

My Dream Worlds

3,343 lượt thích / 37,526 lượt đọc
Đây sẽ là nơi mình tổng hợp tất cả những fafic Harry Potter của mình, bao gồm truyện tự sáng tác và cả truyện dịch nữa ạ. Harry luôn luôn là thụ. Mình thì ship Allhar nhưng đôi khi cũng viết vài cặp riêng lẻ, ai không thích thì lướt qua nha, đừng nặng lời mình buồn á.
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?