Đọc Truyện Nam Chính Thích Tôi À? | Taekook - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

09-07-2024

Nam Chính Thích Tôi À? | Taekook

3,574 lượt thích / 34,442 lượt đọc
Xuyên vào hệ thống nâng cấp tình yêu, Jeon Jungkook càng làm nhiệm vụ càng thấy bản thân đi sai hướng.

"404 à, gần đây tao suy nghĩ rất nhiều, không hiểu sao nam chính của chúng mày mang lại cảm giác hơi gay."

©written by woo (_iamwoo_)
Có thể bạn thích?