Đọc Truyện New world - Truyen2U.Net

Hư cấu

Đang cập nhật

31-10-2020

New world

643 lượt thích / 4,286 lượt đọc
_Một thế giới mới được lập ra dành riêng cho những đứa trẻ , những con người có siêu năng lực .

_Bạn nghĩ rằng mình có siêu năng lực, có khả năng đột biến là hạnh phúc ?

_Không ! Lầm rồi...

_Chưa bao giờ những thứ đó đem lại sự hạnh phúc cho họ cả....

_Nhưng nơi đó cho họ là chính mình !

_Welcome to new world_
Có thể bạn thích?