Đọc Truyện NGÔI NHÀ HUYỀN BÍ - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

08-07-2019

NGÔI NHÀ HUYỀN BÍ

30 lượt thích / 233 lượt đọc
Màn đêm bao phủ xuống ngôi nhà huyền bí có tên Wizardry. Nghe nói chỉ cần đem một vật quan trọng nhất để trao đổi thì nguyện vọng sẽ được thực hiện. Bầu trời lúc hoàng hôn mang đầy lời thỉnh cầu, hãy mang nguyện vọng đến với Wizardry.
Nguyện vọng của bạn là gì?
Có thể bạn thích?