Đọc Truyện Người Quân Dân Thứ 32 - Cố Niệm Nghi - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

24-02-2019

Người Quân Dân Thứ 32 - Cố Niệm Nghi

0 lượt thích / 29 lượt đọc
TÊN: Người Dân Quân Thứ 32

TÁC GIẢ: Cố Niệm Nghi

THẾ LOẠI: Ngôn Tình, Ngược, Chiến Tranh, SE,...

SƠ LƯỢC
Lúc còn nhỏ cho đến lớn, mọi thứ anh đều hơn cô..

Anh được nhiều người theo đuổi hơn, thành tích cao hơn cô, gia thế hơn cô, gia đình đầy đủ hơn cô ...

Vì thế, cô luôn ôm niềm ấp ủ sau này sẽ hơn anh về mọi mặt...

Cho đến năm cô 24 tuổi, anh cũng đã trưởng thành, hai người cùng thi vào trường quân sự... Và ước mơ của cô đã thành hiện thực, cô đã dành được chức vụ cao hơn anh

Từ kỳ thi đó, từ trại quân dân đó một tình yêu đẹp bắt đầu....!
Có thể bạn thích?