Đọc Truyện [Ngưu - Yết] Chờ Anh: Tìm Lại Tình Yêu - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

16-05-2020

[Ngưu - Yết] Chờ Anh: Tìm Lại Tình Yêu

6,375 lượt thích / 74,527 lượt đọc
Một nàng phản diện lười biếng lại như thế nào là nữ chính.
Hoàng tử nho nhã lại càng như thế nào yêu ác nữ?
Mọi người ù ù cạc cạc sau lại phẫn nộ: " Công chúa chôn đâu rồi? "

Nhân vật chính: Kim Ngưu, Thiên Yết, nhiều "cốc", vân vân và mây mây nữa...
Thể loại: vườn trường, lưu manh, phản hiện thực,...
Nhắc lại: Đây là truyện!!
Chủ yếu để thoả lòng hư vinh của tác giả!!!

À ngoài ra mọi người chịu khó chút, chương mới vẫn sẽ ra nhưng mà mình đã đưa tất cả các mẩu truyện nhỏ và Shortfic xuống dưới cùng cho nên hơi phiền! Nhưng chịu khó vậy, nhìn tổng thể truyện cho đỡ tung lung!!! :))
Có thể bạn thích?