Đọc Truyện Nữ Hoàng Lạnh Lùng - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

22-10-2021

Nữ Hoàng Lạnh Lùng

6,380 lượt thích / 193,078 lượt đọc
Nó- một nữ hoàng của thế giới ngầm, lạnh lùng, tàn nhẫn, chịu nhiều đau thương trong quá khứ, trái tim vốn đã hóa đá từ lâu. Liệu trái tim ấy còn có thể yêu thương, còn có thể rung động???
Có thể bạn thích?