Đọc Truyện Nuôi Ong Tay Áo (Huyền Huyễn, Hài, Sến, Sắc, HE, Thế Giới Động Vật) - Truyen2U.Net

Tâm linh

Đang cập nhật

08-12-2023

Nuôi Ong Tay Áo (Huyền Huyễn, Hài, Sến, Sắc, HE, Thế Giới Động Vật)

1,167 lượt thích / 16,313 lượt đọc
Làm thân thánh tổ của cả một làng, ngài vốn nghĩ chỉ nuôi ong lấy mật, nuôi gà lấy trứng, ngồi trong lồng mà vẫn ăn hết mỹ vị thế gian, chẳng ngờ có ngày bị bắt về tổ tò vò, ả ong chúa còn muốn nuôi ngài lớn lên đè ra lấy giống.

Chưa kịp lấy xong, đã kiếm một toán ong đực toan lấy nốt.

Khốn nạn, con điên kia! Ông là trò đùa cho mày à?

Đúng là nuôi ong tay áo!

Couple: Cậu Đường x Chúa Mật
Góp vui: Animal Planet.
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?