Đọc Truyện [ORV Fanfiction - JoongDok] In Another Universe  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

16-02-2024

[ORV Fanfiction - JoongDok] In Another Universe

215 lượt thích / 1,951 lượt đọc
Một cái kết mở làm bạn luyến tiếc?
Những nội dung gốc làm bạn xót xa?
Hai con người chúng ta yêu quý chỉ là bạn đồng hành sinh tử?
Bạn cần gì đó để xoa dịu tâm hồn sao?
Nếu thế, mời bạn vào đây đọc thử một cuộc đời khác của họ.

Note: Địa điểm, thông tin, nội dung trong truyện là hư cấu.
Nhân vật không thuộc sở hữu của tôi, nhưng cuộc đời họ trong truyện này do tôi quyết định.

Enjoy ~

Cre ảnh: @leeum1863 (Twitter/X)

#Tugney_04/08/2021
Có thể bạn thích?