Đọc Truyện (P2) Thiếu soái! Vợ ngài lại bỏ trốn rồi  - Minh Dược - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

07-07-2023

(P2) Thiếu soái! Vợ ngài lại bỏ trốn rồi - Minh Dược

7 lượt thích / 6,349 lượt đọc
Thiếu soái nói: "Nhà ta phu nhân là ở nông thôn nữ tử, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"

Những cái đó bị thiếu soái phu nhân đoạt hết nổi bật danh viện các quý phụ khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai a?

Xem phần 1 tại đây: https://www.wattpad.com/story/142035901-p1-_thi%E1%BA%BFu-so%C3%A1i-v%E1%BB%A3-ng%C3%A0i-l%E1%BA%A1i-b%E1%BB%8F-tr%E1%BB%91n-truy%E1%BB%87n-ch%E1%BB%AF

-
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?