Đọc Truyện Phấn khởi ba hồ ly tinh - Nhân Sinh Nhược Sơ - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

23-10-2013

Phấn khởi ba hồ ly tinh - Nhân Sinh Nhược Sơ

42 lượt thích / 4,009 lượt đọc
Tu luyện ngàn năm hồ ly tinh Hồ Tử Tân gặp được từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ, địa cầu linh khí cạn kiệt có mộc có!

Nếu muốn thật sự tu luyện thành tiên, Hồ Tử Tân chỉ có hai con đường khả tuyển, thứ nhất phải đi đến nhân gian hấp thụ dương khí ( ngươi hiểu ), thứ hai chính là học này thành Phật quảng thu tín ngưỡng lực, bằng này một bước lên trời!

Tiểu hồ ly đại nguy cơ, phấn khởi đi hồ ly tinh!
Có thể bạn thích?