Đọc Truyện | PONDPHUWIN |

Fanfiction

Đang cập nhật

04-06-2024

| PONDPHUWIN | " ALPHA CỦA RIÊNG ANH „ | au : @ppwlovespace

3,414 lượt thích / 35,507 lượt đọc
Summary: Alpha trội Phuwin ghét thằng bạn cùng bàn của mình, muốn tẩn cho nó một trận nhưng vô tình qua đêm với nó. Điều kì lạ là cậu bị đè. Sau sự kiện đó là một loạt câu chuyện về tình yêu mới được mở ra giữa cậu và anh

Category: EABO, romance, OOC

Pairings: Pondphuwin

Rating: 18+

Warnings: Lowercase, nhân vật nói bậy

Disclaimer : Tất cả tình huống, chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Vui lòng không áp dụng lên người thật !

Author : @ppwlovespace

Time : 23:00 pm
Day : 23/05/2023
Có thể bạn thích?