Đọc Truyện [Quang Tiệp] May mắn đến từ thiên đường - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

11-06-2024

[Quang Tiệp] May mắn đến từ thiên đường

161 lượt thích / 771 lượt đọc
Nguồn: 一个疯狂大西瓜 (Lofter)
Thế giới ABO, Alpha Hạ Chi Quang x Beta Hoàng Tuấn Tiệp
Đột nhiên muốn hai người có con!
Toàn bộ là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật!
Nếu hợp gu mại dô!
Có thể bạn thích?